Đăng nhập

Hủy

Đăng ký tài khoản

Hủy

Lấy lại mật khẩu

Hủy

Luyện dịch tiếng Trung qua bài ‘Nhân cách số một’

Bất kể bạn là ai, làm nghề gì, đều phải có sự tự trọng. Tự trọng là sự tôn trọng người khác và cũng là sự tôn trọng cao nhất dành cho chính bản thân mình. Thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau đều do sự chân thành, tự trọng mà ra.

Người Trung Quốc có rất nhiều bài viết, câu chuyện hay nói về chữ đức, lòng tự trọng của một con người. Trong chuyên mục Học tiếng Trung mỗi ngày của Nguyên Khôi sẽ gửi tới các bạn một bài viết như vậy.

Bạn có sẵn sàng học từ vựng tiếng Trung và thử khả năng dịch tiếng Trung của mình với Tiếng Trung Nguyên Khôi không nhỉ?

Hãy thử khả năng của chính mình với bài học “Nhân cách số một” bạn nhé!

第一人格

一个乞丐来到一家门前要钱,这个可怜的人只有一只手。

女主人指着门前的一堆砖对他说:请您帮我把这些砖搬到屋子后面去,我给您20元钱。那人生气地说:我只有一只手啊,怎么能干这种活儿呢?女主人用一只手搬起了两块砖:您看,一只手也能干活儿。我能,您为什么不能呢?

他很吃惊,然后不太情愿地用一只手搬起砖来。他一次只能搬两块,整整搬了两个多小时,终于把那堆砖全部搬到屋子后面去了。女主人不但给了他20元钱,还拿出一条白毛巾,亲手帮他把脸上的汗擦了擦,笑着对他说:您真了不起!那人感激说:谢谢您!

女主人说:不用谢我,这些钱和尊敬是您用自己的汗水换来的。

乞丐问:夫人,您能把这条毛巾也留给我作纪念吗?

过了几天,又有一个吃丐来到那家要钱,他是个健全人。女主人把他领到屋子后面,指着那堆砖他说:如果您帮我把砖搬到屋子前面去,我就给您20元钱。那人说我要是干得了这么累的活儿,能做之可吗?说完就生气地走了。

有人不理解地问她:上次您让那个人把砖从屋子前面搬到后面,这次您又让这个人把砖从屋子后面搬到前面。您到底是想把砖放在哪儿呢?

她说把砖放在屋子前面和后面,对我来说都一样。可是搬不搬对吃丐来说,可就不一样了。靠劳动吃饭,永远是人的第一人格。

很多年以后,一个看上去很有钱的人来到那家,他只有一只手。 他对女主人说:从那天起,我一直记着您的话我能,你为什么不能呢?谢谢您把一个吃丐变成了老板!

女主人笑着说:您可千万别谢我, 这是您自己努力的结果。

夫人,为了感谢您,我决定给您建一座新房子。

女主人说:谢谢您! 我不需要,您还是去帮那些没有手的人。

(选自小学语文教学网,作者供名)

Bạn có đọc hết được bài viết trên không? Nếu vẫn còn băn khoăn, gặp khó khăn với nhiều từ trong bài viết thì hãy thử tham khảo phần phiên âm bài đọc “Nhân cách số một” dưới đây nhé!

Dì yī réngé

yīgè qǐgài lái dào yījiā mén qián yào qián, zhège kělián de rén zhǐyǒu yī zhī shǒu.

Nǚ zhǔrén zhǐzhe mén qián de yī duī zhuān duì tā shuō:“Qǐng nín bāng wǒ bǎ zhèxiē zhuān bān dào wūzi hòumiàn qù, wǒ gěi nín 20 yuán qián.” Nà rén shēngqì de shuō:“Wǒ zhǐyǒu yī zhī shǒu a, zěnme nénggàn zhè zhǒng huó er ne?” Nǚ zhǔrén yòng yī zhī shǒu bān qǐle liǎng kuài zhuān:“Nín kàn, yī zhī shǒu yě néng gàn huó er. Wǒ néng, nín wèishéme bùnéng ne?”

Tā hěn chījīng, ránhòu bù tài qíngyuàn de yòng yī zhī shǒu bān qǐ zhuān lái. Tā yīcì zhǐ néng bān liǎng kuài, zhěngzhěng bānle liǎng gè duō xiǎoshí, zhōngyú bǎ nà duī zhuān quánbù bān dào wūzi hòumiàn qùle. Nǚ zhǔrén bùdàn gěile tā 20 yuán qián, hái ná chū yītiáo bái máojīn, qīnshǒu bāng tā bǎ liǎn shàng de hàn cāle cā, xiàozhe duì tā shuō:“Nín zhēn liǎobùqǐ!” Nà rén gǎnjī shuō:“Xièxiè nín!”

Nǚ zhǔrén shuō:“Bùyòng xiè wǒ, zhèxiē qián hé zūnjìng shì nín yòng zìjǐ de hànshuǐ huàn lái de.”

Qǐgài wèn:“Fūrén, nín néng bǎ zhè tiáo máojīn yě liú gěi wǒ zuò jìniàn ma?”

Guò le jǐ tiān, yòu yǒu yīgè chī gài lái dào nà jiā yào qián, tā shìgè jiànquán rén. Nǚ zhǔrén bǎ tā lǐng dào wūzi hòumiàn, zhǐzhe nà duī zhuān tā shuō:“Rúguǒ nín bāng wǒ bǎ zhuān bān dào wūzi qiánmiàn qù, wǒ jiù gěi nín 20 yuán qián.” Nà rén shuō wǒ yàoshi gàn déliǎo zhème lèi de huó er, néng zuò zhī kě ma?” Shuō wán jiù shēngqì de zǒule.

Yǒurén bù lǐjiě de wèn tā:“Shàng cì nín ràng nàgè rén bǎ zhuān cóng wūzi qiánmiàn bān dào hòumiàn, zhè cì nín yòu ràng zhège rén bǎ zhuān cóng wūzi hòumiàn bān dào qiánmiàn. Nín dàodǐ shì xiǎng bǎ zhuān fàng zài nǎ'er ne?”

Tā shuō “bǎ zhuān fàng zài wūzi qiánmiàn hé hòumiàn, duì wǒ lái shuō dōu yīyàng. Kěshì bān bù bān duì chī gài lái shuō, kě jiù bù yīyàngle. Kào láodòng chīfàn, yǒngyuǎn shì rén de dì yī réngé.”

Hěnduō nián yǐhòu, yīgè kàn shàngqù hěn yǒu qián de rén lái dào nà jiā, tā zhǐyǒu yī zhī shǒu. Tā duì nǚ zhǔrén shuō:“Cóng nèitiān qǐ, wǒ yīzhí jìzhe nín dehuà ‘wǒ néng, nǐ wèishéme bùnéng ne?’ Xièxiè nín bǎ yīgè chī gài biàn chéngle lǎobǎn!”

Nǚ zhǔrén xiàozhe shuō:“Nín kě qiān wàn bié xiè wǒ, zhè shì nín zìjǐ nǔlì de jiéguǒ.”

“Fūrén, wèile gǎnxiè nín, wǒ juédìng gěi nín jiàn yīzuò xīn fángzi.”

Nǚ zhǔrén shuō:“Xièxiè nín! Wǒ bù xūyào, nín háishì qù bāng nàxiē méiyǒu shǒu de rén. ”

(Xuǎn zì xiǎoxué yǔwén jiàoxué wǎng, zuòzhě gōng míng)

Bạn có dịch được toàn bộ bài viết “Nhân cách số một” không? Nếu cảm thấy vẫn lăn tăn hoặc đôi chỗ chưa thực sự hài lòng thì bài dịch dưới đây của thầy Phạm Tố Uyên – Giảng viên của Trung tâm Hán ngữ Nguyên Khôi có thể là một gợi ý để bạn tham khảo.

Nhân cách số 1

Có một người hành khất đến trước một ngôi nhà xin tiền. Thật đáng thương vì ông ta chỉ có một cánh tay.

Bà chủ nhà chỉ vào đống gạch trước cửa và nói với ông ta rằng: “Bác chuyển hộ em đống gạch này ra sau nhà, em xin gửi bác 20 đồng”.

Người hành khất vô cùng tức giận đáp: “Tôi chỉ có một cánh tay, làm sao mà làm được việc này cơ chứ?”

Bà chủ nhà dùng một tay nâng lên 2 viên gạch nói: “Bác xem, một tay vẫn làm được việc đấy thôi. Em làm được thì cớ gì bác lại không làm được nhỉ?”

Người hành khất giật mình. Sau đó ông ta miễn cưỡng dùng một tay nâng gạch, mỗi lần chỉ có thể nâng được 2 viên. Làm liên tục suốt hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng ông ta cũng chuyển xong đống gạch ra sau ngôi nhà.

Bà chủ nhà không những gửi 20 đồng mà còn đích thân lấy một chiếc khăn mặt trắng tinh lau khô những giọt mồ hôi trên mặt người hành khất. Bà chủ nhà bằng vẻ mặt tươi cười nói với người hành khất: “Bác thật cừ khôi!”.

Người hành khất vô cùng xúc động nhưng chỉ có thể đáp lại một câu: “Cảm ơn chị!”

Bà chủ nhà nói: “Sao lại cảm ơn em? Số tiền và sự kính trọng này được đổi bằng chính mồ hôi của bác cơ mà.”

Người hành khất đưa ra một yêu cầu nhỏ: “Chị ơi, chị cho tôi xin chiếc khăn này làm kỉ niệm nhé!”

Mấy ngày sau lại có một kẻ hành khất đến ngôi nhà kia xin tiền, chỉ khác ở điểm kẻ hành khất này là một người lành lặn. Bà chủ nhà dẫn gã ta ra đằng sau, chỉ vào đống gạch mà rằng: “Nếu bác giúp em chuyển số gạch này em xin gửi bác 20 đồng”.

Gã lập tức đáp lại: “Nếu tôi mà làm được việc nặng này tôi đã không cần đi ăn mày”. Dứt lời, gã ta lập tức bỏ đi với thái độ vô cùng căm phẫn.

Có người không hiểu hành động của bà chủ nhà mới tò mò hỏi: “Lần trước chị bảo người hành khất kia chuyển đống gạch ra sau nhà, lần này chị lại bảo người hành khất này chuyển đống gạch ra đằng trước. Rốt cuộc chị muốn để đống gạch này ở đâu?”

Bà chủ nhà nhẹ nhàng đáp rằng: “Để gạch ở đằng trước hay đằng sau đối với bản thân tôi thực ra đều như nhau, nhưng chuyển hay không đối với 2 người hành khất kia lại có ý nghĩa vô cùng khác biệt. Dựa vào sức lao động để sống mãi mãi là nhân cách đầu tiên của một con người.”

Rất nhiều năm về sau có một người ăn mặc cực kỳ sang trọng dừng chân trước căn nhà nhỏ của người phụ nữ năm nào. Đáng nói, người đàn ông sang trọng này chỉ có một cánh tay. Người đàn ông này vừa gặp được bà chủ ngôi nhà đã vội nói: “Từ ngày đó đến nay, tôi vẫn luôn ghi nhớ câu nói của chị ‘em làm được thì sao bác không làm được chứ?’. Cảm ơn chị đã biến tôi – một kẻ hành khất trở thành một ông chủ như hiện tại.”

Bà chủ nhà tươi cười đáp lại: “Tuyệt đối bác không được cảm ơn em. Đây chính là kết quả của sự nỗ lực của bác cơ mà.”

“Chị ơi, để tỏ lòng biết ơn chị, tôi đã quyết định xây tặng chị một căn nhà.”

Bà chủ nhà chỉ nhẹ nhàng: “Cảm ơn bác! Tôi không nhận đâu. Bác có thể giữ lại ngôi nhà để giúp đỡ những người kém may mắn khi chẳng may bị thiếu đi một cánh tay chẳng hạn. Họ thực sự cần được giúp đỡ hơn tôi bây giờ.”

Nguồn bài: Chương trình giảng dạy ngôn ngữ tiểu học

Người dịch: Phạm Tố Uyên – Giảng viên Trung tâm Hán ngữ Nguyên Khôi

NOTE: Bài viết thuộc bản quyền của NguyenKhoiEdu. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Khi “bê” bài đi xin hãy tôn trọng quyền tác giả và dẫn nguồn đầy đủ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của Du học & Tiếng Trung Nguyên Khôi!

Bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội nhưng không biết trung tâm tiếng Trung uy tín nào?

Bạn muốn học tiếng Trung nhưng không biết theo phương pháp nào tốt nhất?

Bạn thích tiếng Trung không có nhiều thời gian để học như nhiều người khác?

Đừng lo lắng! Tiếng Trung Nguyên Khôi với đội ngũ giảng viên trên 10 năm kinh nghiệm, nhiệt tình tự tin có thể giúp các bạn yêu thích tiếng Trung nói tiếng Trung lưu loát trong vòng 3 tháng.

Mọi băn khoăn, thắc mắc về các khóa học tiếng Trung, tài liệu tiếng Trung vui lòng inbox ngay fanpage DU HỌC NGUYÊN KHÔI/ Tiếng Trung Nguyên Khôi hoặc liên hệ hotline 0969.548.690 – 0983.947.269 – 0965.055.855 để được tư vấn và xếp lớp phù hợp.

Nguyên Khôi – Tiếng Trung dành cho người kiên trì

==============================================================

Mọi thắc mắc cần hoặc ý kiến đóng góp cho chúng tôi vui lòng liên hệ:

DU HỌC & TIẾNG TRUNG NGUYÊN KHÔI

CS1: 08, Park2, Time City, Minh Khai, Hà Nội
CS2: Tầng 8, 148 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0965.055.855 – 0983.947.269 – 0965.115.155

Bình luận của bạn