Đăng nhập

Hủy

Đăng ký tài khoản

Hủy

Lấy lại mật khẩu

Hủy

Cách phân biệt 再 và 又trong tiếng Trung

Trước đó, Tiếng Trung Nguyên Khôi đã gửi tới các bạn học viên bài viết Phân biệt cách dùng 再 và 又 trong tiếng Trung nhằm giúp các bạn học viên dễ dàng phân biệt cách dùng 2 chữ này. Hôm nay, Nguyên Khôi tiếp tục mở rộng bài viết của mình với mục tiêu giúp các bạn yêu thích tiếng Trung hiểu hơn về ngữ nghĩa cũng như cách dùng 再 và 又 trong văn phong của người Trung Quốc.

Đầu tiên, các bạn phải biết cả 再 và 又 đều có nghĩa là "lại" nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau.

Nếu như “再” là từ mang tính chủ quan,thường dùng ở thể chưa hoàn thành biểu thị sự lặp lại của động tác hoặc tiếp tục tiến hành thì “又” lại biểu thị tính khách quan, dùng nhiều ở thể hoàn thành hoặc tình huống mới đã xuất hiện.

Ví dụ:

再写一遍(主观、待重复)
zài xiě yībiàn - viết lại một lần nữa (chủ quan, chờ lặp lại)

又写了一遍(客观、已重复)
yòu xiěle yībiàn- lại viết một lần nữa (khách quan, đã lặp lại)

再坐一会儿(主观、待继续)
Zài zuò yīhuǐ’er -lại ngồi thêm chút nữa (chủ quan, chờ tiếp tục)

又坐了一会儿(客观、已继续)
Yòu zuòle yīhuǐ’er- lại ngồi thêm chút nữa (khách quan, đã tiếp tục)

Bên cạnh đó, “再” có thể dùng trong câu cầu khiến, câu giả thiết.

Ví dụ:

这件事不着急,过两天再说吧。(*过两天又说吧。)
Zhè jiàn shì bù zháo jí, guò liǎng tiān zàishuō ba.
Việc này không gấp, để 2 ngày sau rồi nói lại.

你要是再这么不讲理,我就不客气了。(*你要是又这么不讲理)
Nǐ yàoshi zài zhème bù jiǎnglǐ, wǒ jiù bù kèqìle.
Nếu anh lại cứ không nói lý lẽ như thế, thì tôi không khách sau đâu

“再”chỉ có thể đứng sau năng nguyện động từ trong khi “又”chỉ có thể đứng trước.

Ví dụ:

你能再帮帮他吗?(*你再能帮帮他吗?)
Nǐ néng zài bāng bāng tā ma?Anh lại giúp anh ấy nữa được không?

他又能说话了。(*他能又说话了)
Tā yòu néng shuōhuàle.Anh ấy lại nói được rồi .

“再也没(有)/不” biểu thị tuyệt đối không lặp lại, không tiếp tục, mang hàm ý “mãi mãi không”, “đến nay không còn”.

Ví dụ:

那个鬼地方,我再也不去了。
Nàgè guǐ dìfāng, wǒ zài yě bù qùle
Nơi quỷ quái đó, tôi sẽ không bao giờ đến nữa.

从那以后,她再也没(有)见到丈夫的面。
Cóng nà yǐhòu, tā zài yě méi (yǒu) jiàn dào zhàngfū de miàn
Kể từ đó về sau, cô không còn thấy mặt chồng nữa.

Bình luận của bạn