Đăng nhập

Hủy

Đăng ký tài khoản

Hủy

Lấy lại mật khẩu

Hủy

Nội dung thẻ H1 SEO

Tại sao nên chọn Nguyên Khôi?

TRẠI HÈ QUẢNG CHÂU 2020: HÈ KHÁC BIỆT, NÂNG CẤP HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG SAU 2 TUẦN

Tiếp nối hành trình “hè khác biệt”, Trại hè Quảng Châu 2020 giúp các em học sinh quan tâm tới thực hành tiếng Trung, muốn khám phá văn hóa Trung Quốc và làm đẹp hồ sơ chuẩn bị cho kỳ xin học bổng du học Trung Quốc 2021.
  • Cô Nguyễn Thị Đàm

    Cô Nguyễn Thị Đàm

    T.S chuyên ngành Kinh tế & Hán ngữ; Chuyên gia tư vấn du học
  • Thầy Phạm Tố Uyên

    Thầy Phạm Tố Uyên

    T.S, GV Đại học chuyên ngành Hán ngữ